WWW.TOMAKOTRADE.EU

HÁKOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ

www.king.cz
https://www.i-king.cz
BuildTruckSKLÁPĚCÍ NÁSTAVBY
TomakoTrade s.r.o, Švermova 268/76, 460 10 Liberec 10, Email: tomas@tomakotrade.eu, tel.: 00420 732 334 758
Bankovní spojení:
CZK: 291404426 / 0300 IBAN: CZ30 0300 0000 0002 9140 4426 BIC: CEKOCZPP
EUR: 291404477 / 0300 IBAN: CZ11 0300 0000 0002 9140 4477 BIC: CEKOCZPP
účty jsou vedené u Československé obchodní banky, a.s

SPECIALIZUJEME SE NA PRODEJ A PŘESTAVBY UŽITKOVÝCH A NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ

Nabídka vozidel k prodeji na:

krl